TicketSmart

Adatvédelem

A jelen adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a csakvarszinhaz.hu honlap (továbbiakban aloldalaival együttesen: Honlap) látogatói, regisztrált felhasználói és hírlevelére feliratkozott személyek, illetve a Honlapot bármely egyéb más módon igénybe vevő felek, továbbá a megrendelői és igénybe vevői (továbbiakban: Igénybevevő) által a Csákvár Város Önkormányzatának, 8083 Csákvár, Szabadság tér 9., Adószám: 15727055-2-07 , továbbiakban: Adatkezelő – részére megadott adatok nyilvántartására és kezelésére vonatkozik.

Az Igénybevevő személyes adatainak megadása a Honlapon történő regisztráció, valamint a csakvarszinhaz.hu szolgáltatásainak igénybevételének feltétele. Amennyiben ezen adatokat Igénybevevő önkéntesen az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja, úgy elfogadja a jelen Nyilatkozatban foglaltakat és egyúttal kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak az Adatkezelő által történő tárolásához, elemzéséhez, összekapcsolásához, továbbá marketing célú felhasználásához. A Szolgáltatás igénybevételén túl az Igénybevevő hozzájárulásától függően az adatkezelés célja lehet továbbá az általa látogatni kívánt Rendezvénnyel összefüggő bármely tájékoztatás nyújtása, továbbá marketing tartalmú információk továbbítása a Szolgáltató részéről.

A regisztráció, illetve a csakvarszinhaz.hu szolgáltatásainak igénybevétele során megadott adatokat – eltérő rendelkezés hiányában – Adatkezelő semmilyen, az Igénybevevő által engedélyezettől eltérő célra nem használja fel.

A Honlap igénybevétele során az Igénybevevőről a webszerver a személyazonosságához nem kapcsolható, kizárólag technikai jellegű információkat (például: IP-cím, igénybevétel helye, böngésző típusa) tárolhat. Ezen adatok kizárólag automatizált formában, statisztikai és fejlesztési célból kerülnek felhasználásra, a látogatás követő legfeljebb 60 napig.

A regisztráció során az Igénybevevő nevét és email címét köteles megadni, ezen túlmenően megrendelés, illetve a csakvarszinhaz.hu szolgáltatásainak igénybevétele során szükségessé válik a lakcím, telefonszám, számlázási név és cím megadása. Ezen adatok az Igénybevevő azonosításához, valamint a megrendelés teljesítéséhez szükségesek. Közreműködőnek kizárólag a megrendelés teljesítése – így különösen a szállítás és bankkártyás fizetés – érdekében vagy jogszabályi felhatalmazás alapján kerülhetnek személyes adatok továbbításra. Adatkezelő ugyanakkor ezen adattovábbítások során mindent megtesz annak érdekében, hogy az Igénybevevő személyes adataival visszaélés ne történhessen. A regisztráció során megadott adatokat Adatkezelő az Igénybevevő hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig kezeli.

A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban Adatkezelő a vonatkozó jogszabályok és az ÁSZF rendelkezéseit betartva az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért azonban az Adatkezelőt felelősség nem terheli.

Adatkezelő