TicketSmart

Házirend

Csákvár Város Önkormányzata
szeretettel köszönti
Kedves Vendégeit a Rátonyi Róbert Színházban!

Kérjük, hogy legyenek kedvesek alábbi Házirendünket figyelmesen elolvasni, amely az Önök kényelmét és biztonságát szolgálja Színházunk területén!

Házirendünk annak érdekében készült, hogy minden kedves nézőnk zavartalanul élvezhesse előadásainkat. Kérjük Önöket, hogy vegyék figyelembe, és mindenkor tartsák be Házirendünk alábbi rendelkezéseit:

 • 1. Rendezvényeink, előadásaink kizárólag érvényes, személyenként váltott belépőjeggyel látogathatóak, kivételt képeznek az ingyenes előadások.
 • 2. Előadásainkon fény-, hang- és egyéb effektusokat használunk, ezért azok megtekintése saját felelősségére lehetséges.
 • 3. A felnőttek számára tartott előadáson felnőtt kísérővel résztvevő gyermek magatartásáért felnőtt kísérője felelős, amennyiben a gyermek viselkedésével, hangoskodásával zavarja az előadást, abban az esetben a színházi személyzet felszólíthatja a gyermek kísérőjét a terem elhagyására!
 • 4. Előadásaink alatt a mobiltelefon és más zavaró eszköz használata tilos, az előadásról kép- és/vagy hangfelvétel készítése tilos!
 • 5. A Színház egész területén készülhetnek kép- és hangfelvételek, amelyen bármely vendégünk véletlenszerűen feltűnhet. Az ilyen esetleges szereplés kapcsán vendégeink semmilyen követeléssel nem élhetnek a Színházzal, a szervezőkkel, a felvétel készítőivel, illetve annak jogos felhasználójával szemben.
 • 6. A Színház előterében és nézőtéren kívüli területein kizárólag saját használatra készülő amatőr fényképek, illetve legfeljebb 5 másodperc hosszúságú videofelvételek készítése engedélyezett.
 • 7. Előadásokon, rendezvényeken bármilyen eszközzel történő kép- vagy hangrögzítés tilos. (Idetartozik a mobiltelefonokkal készített kép- vagy hangfelvétel is). A szabály be nem tartása szerzői jogi jogsértés jogkövetkezményeit vonhatja maga után.
 • 8. Olyan személy, aki láthatóan súlyos alkoholos, vagy kábítószeres befolyásoltság alatt áll a színházi előadást, rendezvényt érvényes belépőjeggyel sem látogathatja. A színházi személyzet és a biztonsági szolgálat munkatársai jogosultak az ilyen befolyásoltság alatt álló látogatókat az épületből való távozásra felszólítani, szükség esetén rendőri intézkedést kezdeményezni.
 • 9. Azt a nézőt, aki beszélgetéssel, nem megfelelő viselkedéssel az előadást zavarja, a színházi személyzet távozásra szólíthatja fel.
 • 10. Amennyiben a néző felszólításra sem hagy fel a tiltott eszközhasználattal, vagy nem megfelelő viselkedéssel, a biztonsági szolgálat munkatársai felszólítás után kivezetik a rendezvényt zavaró személy(eke)t, szükség esetén rendőri intézkedést kezdeményeznek.
 • 11. Kérjük kedves nézőinket, hogy az előadás meghirdetetett kezdő időpontjáig foglalják el helyeiket, a késve érkező nézőink csak az előadás szünetében tudják elfoglalni helyüket. Amennyiben az előadásban nincs szünet, a késve érkezőket nem áll módunkban beengedni.
 • 12. Az előadás során a nézőtérről távozók csak a szünetben térhetnek vissza a helyükre.
 • 13. Kerekesszékes nézőink részére Színházunk akadálymentesen látogatható. A színház rendelkezik mozgássérültek számára kialakított mosdóhelyiséggel.
 • 14. A ruhatár használata:
  • 14.1. A ruhatár használata ajánlott!
  • 14.2. A ruhatár díjmentesen vehető
  • 14.3. Ha nézőnk olyan értékes csomaggal érkezik (pl. laptop, értékesebb hangszer), amelyet nem szívesen hagy a ruhatárban, akkor nézőtéri dolgozóink lehetővé teszik ezek bevitelét az adott nézőtérre, amennyiben azok mérete lehetővé teszi biztonságos elhelyezésüket a szék alatt.
  • 14.4. Csak tiszta, összecsukható, kézben szállítható, a ruhatárban elhelyezhető méretű kerékpár, roller, elektromos roller hozható be a színházba. Görkorcsolya, gördeszka a ruhatárban elhelyezendő csomagként hozható be, azok használata a színház területén tilos. Ezen eszközök tárolása a ruhatárban engedélyezett.
 • 15. A Színház területére - vakvezető kutya kivételével - állatot, fegyvert vagy annak látszó tárgyat, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat, vagy anyagot tilos behozni.
 • 16. A nézőtérre tilos bevinni ételt és italt, üveg és porcelán anyagú eszközöket, illetve olyan méretű tárgyat, amelynek elhelyezése zavarja a szomszédos helyeken ülőket, vagy elzárja a menekülési útvonalat.
 • 17. A Színház egész épülete nemdohányzó közintézmény. Dohányozni kizárólag a kijelölt helyen lehetséges.
 • 18. A Színház területén tartózkodó valamennyi kedves vendégünk köteles a Színház helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni és a környezet rendjét, épségét megóvni, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket és magát az épületet.
 • 19. Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó, stb.) esetén nézőink kötelesek pontosan betartani a színházi személyzet utasításait, valamint az épület (kifüggesztett) kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni és az épületet felszólításra a menekülési útvonalon elhagyni.
 • 20. Színházunk az épületben elhagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállal!
 • 21. A Színház területén tartózkodó valamennyi kedves vendégünk köteles megtenni minden tőlük elvárhatót, a saját és mások életének, testi épségének, valamint a Színház és mások vagyonának, illetve a Színház épületének, berendezéseinek, és eszközeinek védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében.
 • 22. Színházunk egész területén kizárólag az Önkormányzat írásbeli engedélye alapján végezhető az épület rendeletetésén túlmutató tevékenység, illetve valamennyi üzleti célú tevékenység.
 • 23. Színházunk munkatársainak intézkedései a vendégekre nézve kötelező érvényű.
 • 24. Az a személy, aki a jelen házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből és ellene hatósági eljárás is indítható.
 • 25. A Házirend megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy felel. Abban az esetben, ha a Házirend megszegése egyúttal jogszabálysértést is megvalósító cselekmény, a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy köteles viselni a felelősséget és terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.
 • 26. Az intézmény látogatói külön felszólítás nélkül is kötelesek betartani a hatályos közegészségügyi jogszabályok és egyéb rendelkezések által megkövetelt higiéniai intézkedéseket. (pl: maszkviselés; kézfertőtlenítés; ülőhelyek kihagyása, stb.) A fenti szabályok megsértése esetén, felszólítás után az intézmény munkatársai jogosultak a szabálysértő kiutasítására.

Házirendünk betartása közös érdekünk, ehhez kérjük valamennyi kedves vendégünk szíves közreműködését!

Előadásainkhoz minden kedves vendégünknek kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást kívánunk!

Csákvár, 2021.01.01.

Tisztelettel,
Rátonyi Róbert Színház Csákvár Város Önkormányzata